Thuốc lá điện tử không phải đường dẫn hút thuốc vị thành niên

  Vape có thể khiến trẻ vị thành niên thử thuốc lá, nhưng không tăng tỉ lệ biến chúng thành người hút thuốc. Đây là kết quả của một nghiên cứu đã khảo sát trên 12 000 học sinh trung học và cấp 3 ở Mỹ.

  Nghiên cứu này đã xem xét lại các bản nghiên cứu trước nói về mối tương quan giữa thuốc lá điện tử với hút thuốc. Nhưng các chuyên gia vẫn đang tranh cãi về kết quả này. Rất nhiều người tỏ ý khen ngợi luận điểm này, mô tả nó là một bằng chứng mới trong lĩnh vực đang phát triển và xung đột.

  Nghiên cứu mới được đăng tải trên thời báo Research Nicotine and Tobacco vào thứ sáu tuần trước, cho thấy quan giữa trẻ vị thành viên vape và hút thuốc có thể được quy về do ảnh hưởng chung vì thuốc lá – ví dụ, người đó có uống rượu hay thường ở gần người hút thuốc không.

  Các nghiên cứu cũ, chẳng hạn nghiên cứu năm 2018 của Đại học California, San Francisco, cho rằng vape dẫn đến hút thuốc ở trẻ vị thành niên. Nhưng nghiên cứu mới có cách  giải thích đơn giản cho liên quan đó: những người hút vape thường sẽ có vài điểm giống người hút thuốc.

  Nghiên cứu viên sử dụng những cách thống kê phức tạp để giải thích những sự khác biệt trong giới trẻ. Họ xem xét các thông tin như chủng tộc, giới tính, thông tin hành vi như tỉ lệ bị kỷ luật và mắc lỗi.

  Trước khi kiểm soát những đặc điểm này, việc sử dụng thuốc lá điện tử tăng tỉ lệ biến thành người hút thuốc tăng lên gấp 36 lần. Nhưng hiệu ứng này lại biến mất khi nghiên cứu viên đặt thêm hàng chục những nguy hiểm tương đồng. Vape vẫn có khiến trẻ vị thành niên thử thuốc lá, nhưng chưa chắc đã biến chúng thành người hút thuốc thường xuyên.

  “Đây là một nghiên cứu quan trọng sử dụng phương pháp luận chứng sáng tạo,” Giáo sư Nicholas Chadi, trợ lý giáo sư nhi khoa chuyên về thuốc gây nghiện của Đại học Montreal phát biểu.

  Nhưng giáo sư Chadi không tham gia nghiên cứu, cũng nói “một số nghiên cứu hiện có cho thấy mối tương quan giữa sử dụng thuốc lá điện tử và hút thuốc trong tương lai, những kết quả đó cần được thay thế.”

  Nghiên cứu sử dụng “nghiên cứu dữ liệu tinh vi” nhưng vẫn có hạn chế

  Arielle Selya, người chủ trì nghiên cứu và trợ lý khoa học ở Sanford Health ở South Dakota, cho rằng nghiên cứu của cô làm suy yếu giải thiết vape dẫn đến hút thuốc.

  “Đa số cộng đồng y tế công cộng cho rằng thuốc lá điện tử là đường dẫn đến sử dụng nicotine và thu hút lượng người dùng mới,”  Selya nói. Trong báo cáo của cô có trích ví dụ từ nghiên cứu 2018 trên National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine “thuốc lá điện tử có thể khiến trẻ vị thành niên nhanh chóng chuyển sang thuốc lá truyền thống.”

  Zalo