Tổng Hợp Chi Tiết Geekvape Coil OCC System Mới Nhất 2021

Vào đầu năm 2021 Geekvape đã thực hiện 1 số thay đổi nhỏ về tên thiết bị cũng như tên những dòng coil occ sử dụng cho vape kit, đầu hút vape và vape pod system của hãng

Geekvape Supermesh Coil OCC tương thích với Ceberus Tank

Supermesh X1 0.2Ohm, công suất đốt 60W - 70W

Supermesh X2 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

 

Geekvape Z Series Coil OCC tương thích với Z Sub-ohm Tank

Geekvape Z0.2 - 0.2Ohm, công suất đốt 70W - 80W

Geekvape Z0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

 

Geekvape B Series Coil OCC 

Geekvape B0.3 - 0.3Ohm, công suất đốt 30W - 38W

Geekvape B0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 25W - 35W

Geekvape B0.6 - 0.6Ohm, công suất đốt 15W - 25W 

Geekvape B1.2 - 1.2Ohm, công suất đốt 10W - 14W 

Geekvape B Series Coil OCC tương thích với Aegis Boost, Aegis Boost Plus, Aegis Boost Hero, Z Nano Tank và Aegis Boost Pro (trừ B1.2 không sử dụng được cho Boost Pro)

Geekvape P Series Coil OCC tương thích với Aegis Boost Pro

Geekvape P0.2 - 0.2Ohm, công suất đốt 60W - 70W

Geekvape P0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

 

Geekvape G Series Coil OCC tương thích với Wenax Stylus và Aegis Pod

Geekvape G0.6 - 0.6Ohm, công suất đốt 13W - 18W

Geekvape G1.2 - 1.2Ohm, công suất đốt 9.5W - 11.5W

Bài viết nổi bật

Zalo