Tổng Hợp Chi Tiết Geekvape Coil OCC System Mới Nhất 2021

  Vào đầu năm 2021 Geekvape đã thực hiện 1 số thay đổi nhỏ về tên thiết bị cũng như tên những dòng coil occ sử dụng cho vape kit, đầu hút vape và vape pod system của hãng

  Geekvape Supermesh Coil OCC tương thích với Ceberus Tank

  Supermesh X1 0.2Ohm, công suất đốt 60W - 70W

  Supermesh X2 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

   

  Geekvape Z Series Coil OCC tương thích với Z Sub-ohm Tank

  Geekvape Z0.2 - 0.2Ohm, công suất đốt 70W - 80W

  Geekvape Z0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

   

  Geekvape B Series Coil OCC 

  Geekvape B0.3 - 0.3Ohm, công suất đốt 30W - 38W

  Geekvape B0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 25W - 35W

  Geekvape B0.6 - 0.6Ohm, công suất đốt 15W - 25W 

  Geekvape B1.2 - 1.2Ohm, công suất đốt 10W - 14W 

  Geekvape B Series Coil OCC tương thích với Aegis Boost, Aegis Boost Plus, Aegis Boost Hero, Z Nano Tank và Aegis Boost Pro (trừ B1.2 không sử dụng được cho Boost Pro)

  Geekvape P Series Coil OCC tương thích với Aegis Boost Pro

  Geekvape P0.2 - 0.2Ohm, công suất đốt 60W - 70W

  Geekvape P0.4 - 0.4Ohm, công suất đốt 50W - 60W

   

  Geekvape G Series Coil OCC tương thích với Wenax Stylus và Aegis Pod

  Geekvape G0.6 - 0.6Ohm, công suất đốt 13W - 18W

  Geekvape G1.2 - 1.2Ohm, công suất đốt 9.5W - 11.5W

  Zalo